Arbetsmöten och Aktiviteter

Vi har arbetsmöten i hamnen där alla är välkommna att delta.


Mötena brukar börja vid 10 tiden.


Datum för dessa 2021 är:

24 April

8   Maj

12 Juni

11 September

23 OktoberÅrsmötet är 27/1 2022 19:00 plats meddelas i December