Kontakter

Önskar du komma i kontakt med hamnkapten så är

  e-post adressen:  hamnkapten@klassbolsbatklubb.se

Styrelse – Revision – Valberedning – fullmakt 2018

Ordförande:                      Lars Bjerge, Nytomta Skjutsbol, 671 95  KLÄSSBOL

    Tel 070-332 68 44  ordforande@klassbolsbatklubb.se


Vice ordförande &               Christian Davidsson, Söderborgsvägen 8, 671 95  KLÄSSBOL

Hamnkapten                         Tel 070-6955593           hamnkapten@klassbolsbatklubb.se

Kassör:                              Eva Hultgren-Nilsson, Söderborgsvägen 22, 671 95  KLÄSSBOL

(med teckningsrätt              Tel. 070-375 67 30,   kassoren@klassbolsbatklubb.se

+ bankkontakter)

Sekreterare:                     Magnus Nordlind, Norra Klässbol Nordstugan, 671 95  KLÄSSBOL

   Tel. 0570-46 00 93, 070-260 33 63, 070-360 32 45

   sekreteraren@klassbolsbatklubb.se

Ordinarie medlem:          Hans Larsson, Söderborgsvägen 9, 671 95  KLÄSSBOL

             Tel. 0570-46 04 95 (hem), 0570-46 02 85 (arb), 070-545 66 62

             Fax.  0570-46 02 95,                              hans.larsson@specialglasteknik.se

Leif Bäckström, Pasmavägen 6, 67195 Klässbol

Tel. 0570-460338, Mobil 070-356 99 84

storsegel@telia.com

                                            Göran Lindström, Söderborgsvägen 10, 671 95KLÄSSBOL

                                            Tel 0570-46 00 97

                                           

Christian Andersson, Söderborgsvägen 33, 671 95  KLÄSSBOL

Tel 0570-460203 070-2420707

Revisorer:                          Tony Karlsson, Klädesvägen 10, 671 95  KLÄSSBOL.

     Tel. 0570-46 03 39


Revisorsuppleant:              Patrik Östling. Söderborgsvägen 29, 67195 KLÄSSBOL

                                              Tel. 070-3460112

Valberedning:                   Hans Nilsson, Söderborgsvägen 22, 671 95  KLÄSSBOL

                                            Tel. 0570-460244, 070-375 67 30,   0570460244@telia.com

Ingvar Axelsson, Bryggvägen 8, 671 95  KLÄSSBOL

Tel 0570-46 03 60

  Bankgiro:  5161-4741     

  SWISH nummer: 123 520 01 67